Storitve

VODENJE EVIDENCE BLAGA
Blago ob prevzemu popišemo ter stanje evidentiramo.
Vsako nadaljno odpremo in prejem pisno evidentiramo ter dokumentacijo shranjujemo. Stanje zalog posredujemo uporabniku dnevno, tedensko ali ob koncu meseca.
Brez pisnega dovoljenja uporabnika blago ne izdajamo tretji osebi.

PRIPRAVA – PAKIRANJE BLAGA  ZA ODPREMO
Blago pripravljamo oz. pakiramo po priloženih dobavnicah ali naročilnicah uporabnika storitev.
Način pakiranja in vrsto embalaže določi uporabnik. Imamo izkušnje s pakiranjem artiklov vezanih na kataloško prodajo ter  spletno trgovino, ki so namenjene predvsem fizičnim osebam.
Pripravljamo pa tudi večje količine.Taka naročila se odpremljajo s paletami.
Pri pakiranju ponujamo tudi storitev izpolnjevanja poštnih spremnic ter plačilnih nalogov pri odkupnih pošiljkah.

DEKLARIRANJE – VLAGANJE NAVODIL
Ponujamo tudi možnost deklariranja artiklov. Imamo tudi izkušnje z vlaganjem navodil za uporabo in montažo artiklov.
Način in postopek deklariranja ter vlaganja navodil določi uporabnik sam.

PRETOVORI
V našem podjetju vam omogočamo tudi pretovore blaga iz enega transportnega vozila na drugo.
Pri taki storitvi ni pogoj, da mora blago ostati v našem skladišču.

RAZKLADANJE – NAKLADANJE – ZAČASNA HRAMBA
To storitev ponujamo v primeru, ko ima določeno podjetje trenutno stisko s prostorom ali pa zaradi različnih težav z organizacijo prevozov nima druge rešitve. Blago razložimo ter ga shranimo v našem skladišču za krajše časovno obdobje , od 1 do 14 dni.

 

Priporočamo:

www.rewardhero.com

 

 

O nas
Smo podjetje, ki ponuja skladiščne storitve. V našem skladišču hranimo vse vrste živil (pakiranih) in neživil, katera ne zahtevajo posebne pogoje hrambe (hitropokvarljivo blago, kemikalije III. in IV. Skupine – strupi).

 

 

 

 

 

 
© Copyright Martex skladišča 2006 | Izdelava spletnih strani: NGN.SI |  O piškotkih
Grafična izvedba: Roxorz d.o.o.